SPRZĘT W OFERCIE

KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY WHIRLPOOL

Splity pojedyncze

AMB859

AMB857

AMB867

AMB877

-

AMB887

kW

2,05

2,60

3,50

5,25

-

6,40

BTU

7000

9000

12000

18000

 

22000

Splity podwójne

-

-

-

AMB891

AMB892

-

kW

-

-

-

2x2,60

2,05+3,50

-

BTU

-

-

-

2x9000

7000+12000

-

UWAGA: trzy lata gwarancji dla wszystkich klimatyzatorów WHIRLPOOL.

SPLITY POJEDYNCZE

Wydajność grzanie/chłodzenie- wg tabeli.
Stylowy i zwarty wygląd.
Pilot z funkcją "6-ty zmysł".
Funkcje specjalne:
  "6-ty zmysł"
  "Jet"
Funkcje standardowe:
  Chłodzenie
  Grzanie
  Osuszanie
Wentylacja (praca samego wentylatora).
Wygodne sterowanie za pomocą 24-godzinnego programatora
Tryb SLEEP do ustawiania komfortowych warunków podczas snu.
Przycisk SWING do ustawiania kierunku przepływu powietrza w pionie.
Trzy prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne.
Funkcja ponownego automatyczn
ego załączenia z pamięcią nastaw.
Filtr węglowy i z
mywalny filtr przeciwbakteryjny.
Zmywalny panel zewnętrzny.
Zdalne sterowanie żaluzjami wlotu powietrza.

Szeroki kąt nawiewu.
Kompresor rotacyjny o wysokiej wydajności.
DANE TECHNICZNE

SPLITY PODWÓJNE 

Wydajność grzanie/chłodzenie- wg tabeli.
Stylowy i zwarty wygląd.
Pilot z funkcja "6-ty zmysł".
Funkcje specjalne:
  "6-ty zmysł"
Funkcje standardowe:
  Chłodzenie
  Grzanie
  Osuszanie
Wentylacja (praca samego wentylatora).
Wygodne sterowanie za pomocą 24-godzinnego programatora
Tryb SLEEP do ustawiania komfortowych warunków podczas snu.
Przycisk SWING do ustawiania kierunku przepływu powietrza w pionie.
Trzy prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne.
Funkcja ponownego automatycznego załączenia z pamięcią nastaw.
Filtr węglowy i zmywalny filtr przeciwbakteryjny .
Zmywalny panel zewnętrzny.
Filtr Hepa.
Żaluzje wlotu powietrza w jednostce wewnętrznej.
Szeroki kąt nawiewu.
Kompresor rotacyjny o wysokiej wydajności.
DANE TECHNICZNE

FUNKCJA "JET" 

Funkcja "jet" służy do szybkiego schłodzenia powietrza i jest dostępna we wszystkich klimatyzatorach Whirlpool typu split. .Jeżeli na pilocie wybierzemy przycisk "Jet" anulujemy wcześniejsze ustawienia temperatury a urządzenie będzie pracowało z maksymalna prędkością nadmuchu powodując, że temperatura w pomieszczeniu zostanie automatycznie obniżona do 18 stopni.

FILTR "HEPA"

Filtr "HEPA" zatrzymuje bardzo drobne (0,01 mikronowe) cząsteczki i pyłki oraz odświeża powietrze eliminując znajdujące się w nim nieprzyjemne zapachy, przez co nasze otoczenie jest czyste i zdrowsze. Minimalna wydajność filtra "HEPA" jest bardzo wysoka i wynosi 99,97%.

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Wszystkie klimatyzatory Whirlpool są wyposażone w dwa różne filtry:
-filtr oczyszczania wstępnego (ze środkiem bakteriobójczym)
-filtr węglowy
.
Filtr oczyszczania wstępnego zatrzymuje bardzo małe cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu. Filtr ten nadaje się do wielokrotnego użytku gdyż można go myć.
Zadan
iem filtra węglowego jest pochłanianie z otoczenia nieprzyjemnych zapachów, takich jak np. dym papierosowy.
Klimatyzatory typu podwójny split zawierają oprócz wyżej wspomnianych filtrów -filtr "HEPA".

ZDALNE STEROWANIE "6-TY ZMYSŁ"


Wszystkie klimatyzatory Whirpool typu pojedynczy split posiadają niewielkich rozmiarów pilota zdalnego sterowania.
Funkcje specjalne: 6-ty zmysł"
oraz "Jet" uruchamia się bezpośrednio za
pomocą oddzielnych przycisków umieszczonych na pilocie. Również pozostałe funkcje takie jak ustawianie trybu pracy, temperatury i przepływu powietrza mogą być wybierane w bardzo prosty sposób za pomocą pilota. Dla większej wygody użytkownika za pomocą pilota można również ustawić programat
or "24h" oraz uruchomić specjalny program nocnej pracy klimatyzatora.

   HOME    

 

Zapytania i propozycje: